Etikai kódex 1. ÜZLETTÁRSAK
  • Az Üzletépítő tisztelettel bánik a felsővonalába, csoportjába és testvérvonalai bármelyikébe tartozó üzlettársaival, beleértve a Team Revolution Training-hez nem tartozó üzlettársakat is.
  • Az Üzletépítő a Team Revolution Training-tõl eltérő csapatba tartozó üzletépítőknek nem adhat ki információt a Team Revolution Training működésével kapcsolatban, különösen nem segédkezhet a Team Revolution Training-hez hasonló rendszer kiépítésében bármely országban. Ezen szabály megszegése azonnali kizárást vonhat maga után.
  • Úgy bánik üzlettársaival, ahogy szeretné, hogy vele bánjanak.
  • Nem kér kölcsön üzlettársaitól és nem is ad kölcsön nekik.
  • Testvérvonalaival nem oszt meg az üzletére, stratégiájára, üzleti életjeleire vonatkozó információkat és nem vesz részt ilyen tárgyú beszélgetésekben, felsővonala üzlete felől sem érdeklődik.
  • Amennyiben nem frontján lévő alsóvonalával konzultál, az üzleti struktúrában köztük lévő aktív üzlettársa-(ka)t értesíti a konzultáción elhangzott lényegi információkról.
 2. AZ ÜGYFELEKKEL KIALAKÍTOTT VISZONY
  • Az Üzletépítő mindenkor korrekt módon tájékoztatja jelenlegi, illetve leendő partnereit. Nem állít valótlan tényeket, illetve ígér irreális eredményeket sem az üzlettel, sem az utazással kapcsolatban.
  • A Partner elégedettségét, a hosszú távú kapcsolat kialakítását tartja szem előtt a rövidtávú előnyökkel szemben.
  • Bárminemű pozitív hír, ami a rendszer és az üzlettárs presztízsét emeli, azt dicsérje nyilvánosan.
  • Bármiféle negatívumot csak négyszemközt vagy az érintett személyek szűk körében lehet kommunikálni.
  • Az Üzletépítő megfelelő gondossággal kezeli a Partner személyi adatait, illetve a rábízott pénzt, és/vagy pénzhelyettesítő eszközt (pl. dombornyomott kártya adatai).
 3. FIREFLIES MUNKATÁRSAK ÉS TEAM REVOLUTION TRAINING MUNKATÁRSAK
  • Az Üzletépítő tisztelettel viselkedik a Fireflies, illetve a Team Revolution Training alkalmazottaival, a kölcsönösen jó kapcsolat kialakítását és fenntartását szem előtt tartva.
 4. A TÁRSADALOM ILLETVE SZÉLESEBB KÖZÖNSÉG
  • Az üzlettárs betartja a hatályos jogszabályokat és az általános társadalmi normákat. Magatartásával jó példát mutat környezetében.
 5. RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL
  • Az Üzletépítő a rendezvényre pontosan érkezik, házigazdaként viselkedik, és csak pozitívan, építő jelleggel nyilvánul meg, különösen az üzlettel kapcsolatban. A mobiltelefonokat és egyéb elektronikai eszközöket kikapcsolva vagy lenémítva tartja a rendezvény ideje alatt.
  • Tartózkodik az alkoholfogyasztástól a rendezvény teljes időszaka alatt. Tudatmódosító szerek fogyasztása tilos a rendezvényen. Dohányzás legfeljebb épületen kívül, másokat nem zavarva a rendezvény előtt, szüneteiben, illetve után.
  • A rendezvény ideje alatt csak indokolt esetben, a rendezvényt nem zavarva hagyja el a rendezvénytermet, vagy ha a rendezvénnyel kapcsolatos feladata van.
  • Nyilvános beszédeiben tartózkodik egyes üzlettársak, illetve üzleti csoportok negatív és pozitív megkülönböztetésétől, obszcén kifejezések használatától, kerüli a nemre, bőrszínre, vallásra, politikai hovatartozásra történő utalásokat, és egyéb olyan témákat, amelyek mások számára elidegenítő, megosztó vagy sértő lehet.
  • A rendezvényről hang- illetve mozgóképfelvételt készíteni, ezeket, valamint a rendezvényeken készült fényképeket sokszorosítani illetve másokkal digitális formában megosztani (pl. e-mailben, interneten) csak az Ország Igazgató és/vagy a Team Revolution Training vezetőségének beleegyezésével lehet.
 6. MEGJELENÉS
  • Az üzlettárs a rendezvényeken illetve üzleti találkozókon a mindenkori üzleti etikettnek megfelelő öltözékben jelenik meg, különösen vezető szinten és felette.
 7. HELYFOGLALÁS
  • Helyet csak a személyesen általa meghívott vendégeinek (üzlettárs-jelöltjeinek) tart fenn.
 8. SZPONZORÁLÁS, REGISZTRÁCIÓ
  • Partnert tudtán kívül vagy beleegyezése nélkül regisztrálni tilos. Etikai vétségnek minősül ezentúl, Partnert indokolatlanul regisztrálni oly módon, hogy az számára előnyt nem biztosít. Különösen azzal a céllal, hogy más számára adott Partner regisztrálása lehetetlenné váljon.
 9. ÜZLETÉPÍTÕI ESZKÖZÖK
  • A Team Revolution Training üzleti modelljét támogató eszközök előállításának és forgalmazásának kizárólagos joga a Team Revolution Training szervezetet illeti meg. Aki ezt megszegi, illetve ezen eszközök bármely módon történő sokszorosításában részt vesz, vagy ebben segédkezik, súlyos etikai vétséget követ el.
 10. ÉRTÉKESÍTÉS
  • Az Üzletépítő üzleti tevékenysége az üzlettársak toborzása mellett a stabil, hosszú távú utazó bázis kiépítésére irányul.
 11. ANYAGOKKAL VALÓ VISSZAÉLÉS
  • Az www.teamrevolutiontraning.com webáruház részében lévő anyagok letölthetőek, de a sokszorosításuk szigorúan tilos!
  • Minden egyéb digitális tartalom, amely nem letölthető formátumú, letöltése, megosztása publikálása szerzői jogsértés miatt bűncselekménynek minősül! Melynek következménye azonnali hatályú végleges kizárással jár.
  • Bárminemű etikai vétséget tapasztalása esetén, azonnal jelentendő az arany, illetve az a feletti üzleti szintén lévő szponzor felé.