ÁSZF Általános szerződési feltételekA jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Team Revolution Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.teamrevolutiontraining.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.teamrevolutiontraining.com weboldalon keresztül történik.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
 • Név: Team Revolution Kft.
 • Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Kovács Albert utca 29.
 • Levelezési cím: 4220 Hajdúböszörmény, Kovács Albert utca 29.
 • Ügyfélszolgálat: [email protected]
 • E-mail cím: [email protected]
 • Cégjegyzékszám: Cg. 09-09-027785
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 25533916-2-09 1. Az Általános szerződési feltételek hatálya
  1. A jelen ÁSZF a Team Revolution Kft. továbbiakban: Szolgáltató, valamint az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőknek - a továbbiakban: Megrendelő – Felhasználó - a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.
  2. Jelen ÁSZF értelmében, a Megrendelő minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Szolgáltató e honlapon keresztül árut ad el vagy szolgáltatást teljesít.
  3. A Szolgáltató minden e honlapon keresztül forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére, a jelen ÁSZF alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen ÁSZF is elfogadja. A jelen ÁSZF hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által, a jelen honlapon keresztül kötött szerződésekre, amennyiben azt a Szolgáltató előre, írásban kikötötte.
  4. Az ÁSZF nyilvánosak. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy a Megrendelők ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék.
  5. A szerződés nyelve magyar.
 2. Regisztráció
  1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely három részből áll. Az első részben az Ügyfél megadja a a regisztrációs adatlapot majd a megadott e-mail címre érkező regisztrációs e-mailben található aktivációs linkkel megerősíti a regisztrációját. A regisztráció második felében az előzetesen, a regisztrációs adatlapon megjelölt felső vezetőnek jóvá kell hagyni a regisztrációt. A regisztráció harmadik részében az Ügyfél belép a Team Revolution Training profiljába és kitölti a személyes adatait és számlázási adatait. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
  2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profil menü majd a személyes adatok módosítása menüpont alatt van lehetőség. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyene
 3. Regisztráció törlése
  1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
  2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
 4. Megrendelhető termékek köre
  1. Az Ügyfél a megrendelhető termékek és/vagy szolgáltatásokról a Szolgáltató weboldalára történő bejelentkezés után tud tájékozódni. Ezeknek a termékeknek és/vagy szolgáltatásoknak a listáját a Webshop menüpont alatt érheti el.
  2. A speciális szolgáltatások közé tartozik az összes a Szolgáltató weboldalán elérhető képzés. Ezeket a speciális szolgáltatásokat az Ügyfél bejelentkezés után a Tréningek menüpontra kattintva éri el.
 5. Megrendelés
  1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.
  2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
  3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron áruba bocsájtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő áruba bocsájtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
  4. A vásárlást a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a vásárláshoz szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott vásárlásra adatokra visszavezethető hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  5. A Szolgáltató webshopjában való vásárláshoz a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár ürítése”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a fizetéshez” feliratra kattintva a megjelenő felületen kell megadnia a számlázási adatait vagy kiválasztani a már korábban rögzített számlázási adatok közül egyet. Ezt követően a “Fizetek” gombra kattintva tudja kiegyenlíteni a kosara tartalmát a PayPal fizetési felületen.
   Sikeres fizetés esetén az Ügyfél a megadott email címére automatikusan megkapja a vásárlásról készült számlát és azonnal elérhetővé válik az általa vásárolt szolgáltatás.
  6. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.
  7. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
 6. Szállítás
  1. A Szolgáltató a megrendelt árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke meghaladja a "Szállítás" menüpontban feltüntetett "Ingyen szállítási" értékhatárt. Amennyiben az Ügyfél rendelésének bruttó értéke nem éri el a "Szállítás" menüpontban feltüntetett "Ingyenszállítási" értékhatárt úgy a Szolgáltató szállítási költséget számolhat fel.
  2. A Szolgáltató csak abban az esetben számíthat fel szállítási költséget amennyiben az Ügyfél materiális terméket is rendel a Szolgáltató webáruházából.
  3. A Szolgáltató fenntartja annak a jogát, hogy csak az általa megjelölt országokba vállalja a kiszállítást. Ezen országok listáját az alábbi linken tekintheti meg.
  4. A Szolgáltató a materiális termékek megrendelése esetén 5 munkanapon napon belül vállalja a megrendelt termék(ek) szállításának megkezdését.
 7. Adatbeviteli hibák javítása
  1. Az Ügyfélnek a vásárlás bármely szakaszában és a vásárlás Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási felületen. (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).
 8. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
  1. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 9. Elállási jog
  1. A távollevők között kötött szerződésekről és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől és legkésőbb az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldheti a megrendelt terméket. Az Szolgáltató a kormányrendeletnek megfelelően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát és annak esetleges szállítási költségét a vállalkozás által biztosított alap szállítás díj összegével megegyező összegben. A termék visszaküldésnek költsége a Megrendelőt terheli. Az Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszatérítést amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta vagy nem igazolta kétséget kizáró módon, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  2. A megrendelt, kifizetett és teljesített (átvett, beleértve a letöltést is) terméktől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozás (45/2014. II.26). Kormányrendelet) értelmében az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogot lezárt csomagolású digitális tartalmak (hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele esetében ha az átadást követően csomagolást felbontotta.
  3. Nem élhet továbbá elállási jogával átvétel után az Ügyfél a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (hang-, illetve képfelvétel, e-book, számítógépes szoftver, internetes tartalmak, letölthető termékek vásárlása esetén (hiszen ilyenkor lehetővé válik az Ügyfél számára a szerzői jogi védelem alá eső információk és termékek használata), valamint olyan termék értékesítése esetén, amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (letölthető elektronikus vagy digitális tartalmak, pl: e-book, e-könyv, szoftver, hangfelvétel, videó) abban az esetben, ha a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést.
  4. Mivel a jelen weboldalon rendelhető 9.3. pontban részletezetteknek megfelelő nem tárgyi adathordozón nyújtott letölthető digitális tartalmak és digitális termékek átadása (teljesítése) kifizetést követően automatizáltan történik, a megrendelésben szereplő vételár (ellenérték) összegének kiegyenlítését az Ügyfél teljesítésre vonatkozó kifejezett előzetes és írásos beleegyezésének tekintjük, amellyel az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszti a 9.1. pontban részletezett 9.3. pontban szereplő szerződésekre vonatkozó 14 napon belüli elállási jogát az összes olyan termék és/vagy szolgáltatás esetében ami 9.3-as pontban szerepel.
  5. Teljesített szerződésnek (átvett terméknek) minősül a letöltés is, még abban az esetben is, ha az Ügyfél a megrendelt terméket még nem töltötte le annak ellenére, hogy a letöltéshez szükséges hozzáférést megkapta, hiszen az később bármikor hozzáférhető és letölthető.
 10. Felelősség
  1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
  3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
  4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
  6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
  7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 11. Szerzői jogok
  1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
  2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
  3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 12. Jogérvényesítési lehetőségek
  1. Panaszügyintézés
   Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségen terjesztheti elő:
   Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):
   E-mail: [email protected]
  2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
   Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
   Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
   Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
   Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​
   Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
   Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
   E-mail cím: [email protected]
   Központi telefonszám: +36 1 488 2186
   Fax: +36 1 488 2131
   ​Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
   Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat
   Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
   Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.
 13. Egyéb rendelkezések
  1. Az Team Revolution Training Weboldal Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
  2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.
  3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalát bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, módosítsa, illetve ahhoz hozzáadjon, vagy részeket töröljön belőle. Továbbá, a Team Revolution Training saját hatáskörében, előzetes bejelentés nélkül bármikor be is szüntetheti a weboldalát.
  4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen olyan webhelyért, ami jelen webhelyre vagy annak bármely részéhez hivatkozással lenne összekötve. Továbbá a Szolgáltató nem visel felelősséget semmilyen olyan webhelyért, amely a jelen webhely bármely részét beillesztve tartalmazná.
  5. Az Ön által a weboldalra feltöltött dokumentumokat - fényképek - a Szolgáltató az Adatkezelési szabályzatnak megfelelően nyilvánosan kezeli. Bár az Ügyfél jogai nem sérülnek az ilyen jellegű anyagokkal kapcsolatosan, a rendelkezésre bocsájtásával az Ügyfél ellenérték nélkül engedélyezi a Szolgáltatónak a jogot az anyagok bármilyen okból történő másolásához, kibocsátásához, megjelenítéséhez, nyilvános szerepeltetéséhez, fordításához, átalakításához és más jellegű felhasználásához világszerte.